ειδήσεις Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 μεταφέρθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

οικονομία Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 μεταφέρονται στο νέο ΕΣΠΑ

το βήμα,νέα,ειδήσεις,ενημέρωση Στο νέο ΕΣΠΑ μεταφέρεται σειρά έργων του προγράμματος 2007-2013